Cách làm ma trận I Love You trên FX 500

Máy tính fx 570ms là công cụ học tập quen thuộc của các bạn học sinh. Ngoài việc giúp học sinh học tập, các bạn học sinh còn được khám phá nhiều thủ thuật máy tính thú vị. Hãy cùng học cách tạo ma trận I Love You trên chiếc máy tính fx 570ms quen thuộc của chúng ta.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đầu tiên nhấn Mode 2 lần để chọn Reg (2) Nhấn nút để chọn Quad (3).

Tiếp theo, nhấn 1, sau đó =, sau đó M + 42 lần, rồi nhấn 2. Chọn nút lên để tạo ra Freq 40 =, sau đó nhấn hết 13131313, sau đó nhấn =, sau đó nhấn 0, sau đó nhấn 1.

Bước 2: Nhấn nút AC một lần, tiếp tục nhấn nút lên, nhấn 3030303 cho đến hết, sau đó nhấn =, sau đó nhấn số 0 đến số 1. Lỗi Toán học hoặc Lỗi ngăn xếp hoặc Lỗi cú pháp có thể được hiển thị. Tiếp theo là nhấn nút bên trái.

Bước 3: Tiếp tục nhấn nút bên trái để quay lại đầu số 03 (nhớ là chỉ được sau đầu số 0303, nếu không sẽ bị lỗi. Sau đó nhấn Shift + del rồi nhấn del đến cuối, tiếp tục nhấn del sau del) 4 lần (lưu ý chỉ nhấn 4 lần).

Bước 4: Tiếp theo, nhấn Shift + del để bắt đầu viết: nhấn ”. ”, alpha ” (-) ” (tức là chữ a), nhấn shift ” 1 ” để chọn 3 để lấy chữ n, sau đó nhấn Const 06 để lấy chữ h, rồi nhấn ”. ”, alpha ”, ” là chữ Y, nhấn shift ” In ” cho chữ e, sau đó nhấn const 17 cho chữ u.

Bước 5: Nhấn lại ”. ”, nhấn shift ” In ” để nhận chữ e, sau đó nhấn alpha ” M + ” để lấy chữ M. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn ”. ” Rồi chuyển ” x ” (chữ cái) .P) cho đến khi kết thúc. Khi tất cả đã được viết xong, nhấn sang trái một lần nữa cho đến khi hoàn tất (quay lại điểm đầu tiên). Cuối cùng nhấn Shift + Del + 8. Bằng cách này, bạn sẽ hoàn thành ma trận I love you.

Previous post Cách làm xe điều khiển từ xa đơn giản
Next post Cách làm video từ ảnh và nhạc trên win 7