Cách lập hối phiếu

Hối phiếu là gì?

Hối phiếu là một mệnh lệnh vô điều kiện yêu cầu nhà xuất khẩu, người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ đòi tiền từ nhà nhập khẩu, người mua hoặc nhà cung cấp và yêu cầu người đó thanh toán một số tiền nhất định khi họ thấy hối phiếu đòi nợ. , được trả cho người thụ hưởng có tên trên hối phiếu đòi nợ tại một thời điểm và địa điểm nhất định, hoặc cho người khác theo chỉ đạo của một người.

Đặc điểm của hối phiếu

Tính bắt buộc: Hối phiếu là một “lệnh thanh toán vô điều kiện”. Người ký phát hối phiếu phải thanh toán theo đúng nội dung của kỳ phiếu, không được người ký phát hoặc người thụ hưởng từ chối trả tiền vì bất cứ lý do gì, trừ trường hợp hối phiếu vi phạm pháp luật.

Tính trừu tượng: Hối phiếu không ghi lý do ký phát hối phiếu mà chỉ ghi số tiền phải trả và nội dung liên quan đến việc trả tiền. Hiệu lực pháp lý của hối phiếu cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì mà nó được tạo ra. Nói cách khác, hối phiếu là trừu tượng.

Tính lưu thông: Một hối phiếu có thể được lưu hành một hoặc nhiều lần trong suốt thời gian hiệu lực của nó. Lệnh chuyển tiền có tính chất này vì lệnh chuyển tiền là lệnh đòi tiền từ người này sang người khác, lệnh chuyển tiền có giá trị tiền tệ nhất định trên đó, có tính chất bắt buộc và trừu tượng.

Ý nghĩa của hối phiếu

Hối phiếu là một phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến trong xuất nhập khẩu và thường gắn liền với các phương thức thanh toán quốc tế như thư tín dụng hay nhờ thu.

Đồng thời, khi hối phiếu được chiết khấu tại ngân hàng hoặc được luân chuyển từ người này sang người khác, nó được sử dụng như một công cụ tín dụng. Trong thời hạn hiệu lực, hối phiếu cũng giống như một loại hàng hóa được mua bán trên thị trường tiền tệ.

Các bên tham gia hối phiếu

Các bên của hối phiếu bao gồm:

 • Người kí phát hối phiếu (drawer): người xuất khẩu
 • Người bị kí phát (người trả tiền) (drawee): là người nhập khẩu hàng hay có trách nhiệm trả tiền.
 • Người hưởng lợi (bereficiary): là người nhận thanh toán số tiền.
 • Người chấp nhận (acceptor): Đề cập đến việc người bị ký phát chấp nhận hối phiếu kỳ hạn và người chấp nhận có trách nhiệm thanh toán hối phiếu kỳ hạn.
 • Người chuyển nhượng (endorser): Là người chuyển quyền lợi của hối phiếu cho người khác bằng tay hoặc bằng ký hậu.
 • Người cầm phiếu (holder or bearer): Người có quyền nhận hối phiếu khi nó được thanh toán. Ghi chú phát hành là bắt buộc và trừu tượng.

Phân loại hối phiếu

Hiện tại có 9 loại lệnh chuyển tiền khác nhau, sau đây là đặc điểm của từng loại lệnh chuyển tiền.

1. Hối phiếu trả tiền ngay

Trong trường hợp hối phiếu đòi nợ được phát hành phù hợp với quy định tại Điều này, người trả tiền có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu cho người thụ hưởng ngay khi nhận được hối phiếu, không được chậm trễ vì bất kỳ lý do gì. pháp luật.

2. Hối phiếu có kì hạn

Khi hối phiếu này được phát hành, người trả tiền cần phải ký chấp nhận thanh toán hối phiếu. Thanh toán được thực hiện vào một ngày sau đó.

3. Hối phiếu trơn

Đây là lệnh chuyển tiền có thể được yêu cầu mà không cần chứng từ hỗ trợ. Lệnh chuyển tiền này được sử dụng để thanh toán tiền phạt, tiền bồi thường và các chi phí liên quan như vận chuyển và bảo hiểm.

4. Hối phiếu kèm chứng từ

Hối phiếu này được phát hành cho người trả tiền kèm theo chứng từ hàng hoá. Hối phiếu và chứng từ hàng hóa phải song hành với nhau và không thể tách rời nhau.

5. Hối phiếu đích danh

Lệnh chuyển tiền này được đánh dấu rõ ràng với tên người nhận tiền và không có điều khoản thanh toán theo đơn đặt hàng, vì vậy nó không thể chuyển nhượng được.

6. Hối phiếu vô danh

Loại hối phiếu này không ghi rõ loại người thụ hưởng mà chỉ có cụm từ “trả cho người nắm giữ hối phiếu”. Nếu ai sở hữu nó, người đó được hưởng quyền lợi từ lệnh chuyển tiền.

7. Hối phiếu theo lệnh

Đây là lệnh chuyển tiền được thanh toán theo chỉ dẫn của người thụ hưởng. Loại tài liệu này được chuyển bằng cách ký chuyển khoản ở mặt sau của tài liệu.

8. Hối phiếu thương mại

Hối phiếu này do người bán ký phát để thu các khoản thanh toán từ những người chịu trách nhiệm thanh toán cho hàng hóa được bán hoặc xuất khẩu và cho các dịch vụ liên quan khác.

9. Hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu này do ngân hàng ký phát và yêu cầu ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh ngân hàng thanh toán cho người thụ hưởng số tiền ghi trên chứng từ này.

Cách làm hối phiếu

1.Tiêu đề hối phiếu: Phải ghi chữ “Hối phiếu” (Bill of Exchange có khi được viết tắt là Exchange hoặc Draft). Nếu tiêu đề được viết bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung của dự thảo phải được viết bằng tiếng Anh.

2. Số tiền và loại tiền: Số tiền nhất định phải được ghi rõ ràng, ngắn gọn bằng số và bằng chữ phù hợp với thông lệ quốc tế. Lưu ý: Số tiền của hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên số tiền trên hóa đơn và thư tín dụng (L / C).

3. Người trả tiền hồi phiếu: Tên và địa chỉ của người ký phát hối phiếu phải được ghi cụ thể và ghi ở góc dưới bên trái của hối phiếu, nghĩa là “To …”.

Trong phương thức thanh toán nhờ thu: người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: người trả tiền là ngân hàng cấp tín dụng.

4. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu:  Có 2 loại:

Trả tiền ngay: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (thứ hai) của hối phiếu này
(at … Sight of this FIRST (SECOND) Bill of Exchange).

Trả tiền sau: có nhiều thỏa thuận

 • Thanh toán tại một ngày nhất định sau khi nhìn thấy hối phiếu (At … X.day… after sight of this…)
 • Thanh toán tại một ngày nhất định sau ngày ký phát hồi phiếu (At … X day … after sighed of this …)
 • Thanh toán tại một ngày nhất định sau ngày ký vận đơn (At… .X day…. after bill of lading day of this …)
 • Thanh toán tại một ngày nhất định sau ngày giao hàng (At … X day … after shipment day of this …)
  Thanh toán tại một ngày cụ thể trong tương lai (On… (day)… of this…)

5. Địa điểm thanh toán hối phiếu:

Trừ khi có quy định khác, địa chỉ của người thanh toán (người trả tiền) được coi là nơi lệnh chuyển tiền được thanh toán. Tuy nhiên, nếu địa điểm thanh toán thay thế được chỉ định trên lệnh chuyển tiền thì địa điểm đó được coi là địa điểm thanh toán cho lệnh chuyển tiền.

6. Người thụ hưởng hối phiếu:

Người thụ hưởng có thể là: chính người ký phát, hoặc một người khác do người ký phát chỉ định, hoặc bất kỳ người nào mà người thụ hưởng chuyển nhượng hối phiếu bằng ký hậu hoặc chuyển phát cá nhân.

Trong ngoại thương, hối phiếu thường được ký phát cho người thụ hưởng là ngân hàng của người xuất khẩu.

7. Nơi và ngày lập hối phiếu:

Nơi lập hối phiếu: Ở nước ngoài phát hành hối phiếu (Người xuất khẩu)
Ngày hối phiếu: không sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày phát hành L / C, trong thời hạn hiệu lực của L / C.

8. Người lập hối phiếu:

Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát là những yếu tố phải xuất hiện trên lệnh chuyển tiền.

Chữ ký của người ký phát để có hiệu lực phải là người có đầy đủ năng lực và pháp luật. Chữ ký phải ở góc dưới cùng bên phải của lệnh chuyển tiền, và người nộp tiền phải ký bằng một chữ ký thường dùng trong giao dịch. Chữ ký không viết tay, đánh máy, sao chụp và đóng dấu … thì không có giá trị pháp lý.

Trên đây là bài viết gải đáp các thắc mắc về hối phiếu. Hy vọng bài viết sẽ có ích đối với mọi người.

Previous post Cách trị hói đầu
Next post Cách làm hết ria mép