Cách phòng chống tệ nạn xã hội

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, ổn định trật tự, an toàn xã hội. .

Trên cơ sở phòng, chống tệ nạn xã hội, nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người … đối với đời sống xã hội, Bộ LĐ-TB & XH đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. giải pháp giáo dục. Công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những kết quả nhất định, góp phần kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Cách phòng chống tệ nạn xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác định công khai, giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, nên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện. phòng, chống ma tuý, mại dâm, phòng chống AIDS và phòng, chống mua bán người.

Năm 2020, Bộ LĐ-TB & XH đã tổ chức 21 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tệ nạn xã hội cho hơn 1.000 cán bộ cấp huyện, cộng đồng và thôn, bản. Ngoài ra, phối hợp với Sở Y tế tổ chức 02 lớp tập huấn về tư vấn cai nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy, xét nghiệm ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy và xác định người nghiện ma túy, cấp chứng chỉ cho 197 bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và nhân viên y tế xã, phường, thị trấn; Công an tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 356 cán bộ Công an huyện, thị xã, thành phố, cộng đồng, huyện, thị; Đoàn Thanh niên tỉnh. tổ chức 03 cuộc họp công khai về phòng, chống mại dâm và bình đẳng giới với hơn 800 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố Đồng Hới; Phòng Thương mại tỉnh tập huấn công tác phòng, chống mại dâm cho 260 cán bộ lãnh đạo, công nhân viên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hội Nông dân tập huấn về bình đẳng giới và phòng, chống mua bán người cho hơn 500 lượt hội viên Hội Nông dân huyện. Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế thực hiện dự án “Chống buôn bán người và nô lệ thời hiện đại” tại huyện Boza, thành phố Đồng Nai. Hải: Đã tổ chức 10 buổi đào tạo về đối tác cộng đồng cho các nhân viên xã hội và đại diện từ nhiều bộ phận liên quan, với hơn 425 người tham dự.

Năm 2020, Sở Lao động và Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Cộng đồng không ma túy “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 hưởng ứng” Ngày cả nhân loại chống buôn bán “- 30/7/2020.

Tăng cường phối hợp với các cấp Hội, tiếp tục duy trì một số hoạt động biểu diễn phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm như “Khu biểu diễn xã, phường, thị trấn không có ma tuý”, “Khu biểu diễn xã, phường y tế”. Thị trấn không có ma tuý, mại dâm ”, Cựu chiến binh phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm”, “Làng kiểu mẫu không ma tuý”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư kiểu mẫu” …

Tỉnh thực hiện các hoạt động công khai phòng, chống các tệ nạn xã hội

Bên cạnh việc điều trị, Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục các đối tượng về lòng nhân ái, tinh thần hướng thiện. Cơ sở tổ chức các buổi tọa đàm phổ biến kiến ​​thức pháp luật và các kiến ​​thức xã hội khác liên quan đến ma túy. Hầu hết các học viên trở về cộng đồng sau thời gian cai nghiện ma túy đều có kiến ​​thức về ma túy và phòng, chống AIDS và được đào tạo nghề ngắn hạn. Năm 2020, cơ sở cai nghiện tiếp nhận 106 người nghiện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 03 cơ sở điều trị Methadone tại cộng đồng do Sở Y tế quản lý. Theo quy định tại Nghị định số 90/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 / ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, các Cơ sở Điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện hoạt động bằng thuốc thay thế. Số người nghiện được điều trị thay thế bằng Methadone năm 2020 là 611 người.

Bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, công tác phòng, chống mại dâm cũng được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chú trọng. Năm 2020, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm 178 đã tiến hành 47 cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ mại dâm, trong đó nhắc nhở chấn chỉnh 13 cơ sở vi phạm, tham mưu cho các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh đã liên tiếp bắt 113 đối tượng trong 21 vụ, khởi tố 23 đối tượng, 19 đối tượng chứa tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm, xử phạt 97 đối tượng 05 vụ.

Nạn buôn người rất hiếm, nhưng phức tạp. Trong quá trình trấn áp tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian qua cho thấy, tội phạm hoạt động tập trung trên các tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung hoặc bị dụ dỗ, lừa gạt, lừa bán làm gái mại dâm. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 152 trường hợp bị dụ dỗ, vượt biên trái phép, lấy chồng nước ngoài, xuất cảnh lao động trái pháp luật do thời vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm và sử dụng ma tuý trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, số đối tượng liên quan đến ma tuý ngày càng nhiều, liều lượng sử dụng ngày càng cao nên đã thu hút nhiều đối tượng khác sử dụng. Tương tự, nhiều đối tượng sử dụng nước đá và lá cần sa khô; một số tỉnh sử dụng ma túy đá và lá cần sa khô; các đối tượng người nước ngoài thường cấu kết đưa ma túy vào tỉnh tiêu thụ; nhiều đối tượng ma túy tham gia băng nhóm trộm, cướp, băng nhóm khác. , ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội của khu vực. Theo thống kê, đến năm 2020, toàn tỉnh Quảng Bình có 132/151 xã, huyện, thị xã liên quan đến ma túy, mại dâm, trong đó có 2.760 địa phương liên quan đến ma túy, mại dâm và 856 người được ghi nhận.

Để tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành vi của mọi người, nhất là thanh, thiếu niên và góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với việc phòng chống tệ nạn xã hội, một số giải pháp chúng tôi đưa ra để vận động cụ thể như sau:

Trước hết là thực hiện liên tục, thiết thực, sâu rộng công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại xã hội, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư.

Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền vận động thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục việc làm … giúp họ hiểu rõ, hiểu sâu về những hiểm họa khôn lường. Thuốc có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Thứ hai là thường xuyên tổ chức họp dân để tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, gắn phòng, chống tệ nạn xã hội. phòng chống tội phạm. Phong trào toàn dân tố giác tội phạm, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa …

Thứ ba là toàn xã hội, các cấp có thẩm quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân phải đồng lòng, quyết tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm và chống mua bán người. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, cơ quan trong tỉnh đối với tổ chức cơ sở trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và nhân dân …

Để phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, phải tăng cường sự chung sức, đồng lòng của lực lượng vũ trang, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, xã hội và toàn thể. Mọi người.

Previous post Cách làm ngó sen tươi
Next post Cách làm me chua ngọt